ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2009

ತಾಯ್ನಾಡಿಂದ ಮರಳ್ಗಾಡಿಗೆ...


ಕಳೆಯಿತು ಮರಳ್ಗಾಡಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ...
ಆಲಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕರೆಗೆ...

ಸಜ್ಜಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವನೆಡೆಗೆ...
ಹಕ್ಕಿಯು ಮರಳಿತು ಗೂಡಿಗೆ...

ಸೇರಿತು ತನ್ನಿನಿಯನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ...
ಅರಿಯದು ಮತ್ತೆಂದೊ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ...

ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತು ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ...
ಅರಸಿರಿ ಶುಭವ ಆ ಜೋಡಿಗೆ...

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: