ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2012

ಅರ್ಪಣೆ

ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಜಲುಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗೆ...


ಮೃದುವಾದ ಮನಸು
ಹೂವಿನಂತ ಬೆಡಗು
ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಗು
ಕೂಡಿ ಆಗಿರುವೆಯಾ ನೀ ಸುಗುಣ


ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯ
ನಡೆನುಡಿ ವಿನಯ
ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡದು ಗಾಯ
ಸನಿಹವಿದ್ದೆಡೆ ನೋವು ಮಂಗಮಾಯ


ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ
ಇನಿಯನಿಗೆ ತುಂಬಿರುವೆ ಶಕ್ತಿ
ಕಂದನಿಗಾಗಿರುವೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ


ಜಾಣೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಣೆ 
ಸುಂದರ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆ
ಎನಗೊಲಿದ ಮನದನ್ನೆ
ನಿನಗಿದೊ ಜನುಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ......