ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2009

ಪ್ರೇಮಪತ್ರನಿನಗಾಗಿ ಬರೆದ
ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ...

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿತು
ನನ್ನವಳ ಹತ್ರ ...

ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದ್ದ
ಒಂದೆ ಸೂತ್ರ ....

ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸ್ರ ....
ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06, 2009

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಅವಳು ಕೇಳಿದಳು
"ನಲ್ಲ, ತೋರಿಸುವೆಯಾ
ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ..."

ಅವನು ಹೇಳಿದ
"ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾಳೊ ಇಲ್ವೊ,
ಪ್ರೇಮಳಂತೂ ಕರೆ ತರುವೆ..."


ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2009

ಸ್ಪೂರ್ತಿ


ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ

"ಕವನ ಬರೆಯಲು
ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ...
ಬೇಕು ಸ್ಪೂರ್ತಿ...."

"ಆ ಹೆಸರಿನವಳು
ನನಗ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ "
ಅಂದಳು ಹತ್ತು ಸಾರ್ತಿ....