ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2011

ಲಂಚಮಗನ ಉನ್ನತ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ.....ಆದರೆ ಮಗ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ.....ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2011

ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 01, 2011