ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2011

ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆನಾನೆಂದೂ
ಇರಲಾರೆ
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು.....


ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ನಿನ್ನೆಸರಿನಲ್ಲೇ
ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ
ಫ್ಲ್ಯಾಟು -ಸೈಟು......ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 01, 2011