ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2009

ನೆನೆಸು
ನೀ ಹೇಳಿದೆ

ಮತ್ತೆಂದೂ

ಅವಳನ್ನು

ನೆನೆಸಬೇಡ ಎಂದು....


ಆ ತುಂತುರು

ಹನಿ ಬಿದ್ದಾಗ

ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ

ಅವಳನ್ನು ನೆನೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದು.....


ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2009

ಯೌವನ
ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಯೌವನ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಲಿರುವುದು ಮನ....


ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೋಹ

ಉಳಿಯದಿರದಿನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ....


ಇಲ್ಲಿತನಕ ಮನವಾಗಿತ್ತು ಜಿಂಕೆ

ಮುಂದೆನಾಗುವುದೊ ಎಂಬ ಶಂಕೆ....


ನಲಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಮನ ಬಂದಾಗ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಅರಿಯದಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಮಬ್ಬ...


ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು

ಹಿಡಿಯುವುದು ಮನಕೆ ಹುಚ್ಚು....


ಯೌವನದ ಉಲ್ಲಾಸ ದಿನಗಳು

ಮೆಲುಕಲು ಆಗುವವು ಸವಿನೆನಪುಗಳು.....
ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 01, 2009

ಪ್ರೀತಿಸು
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ....

ಹಾಗೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆಂದು
ಬಳಸಿ ಮಾಡದಿರು ಅವಮಾನ....ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು....

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸು.....


ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು......