ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2011

ನಾಯಿಪ್ರೀತಿ

ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲಿ
ನೀ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಡು 
ನಾ ಪೂರ್ಣ ಮನಸೋತಿದ್ದೆ...


ನಂತರವೇ ತಿಳಿದಿದ್ದು
ನೀ ಕಾದಿದ್ದು 
ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಬಳಿ ಇದ್ದ
ನಿನ್ನ ನಾಯಿಮರಿ ಬರಲೆಂದು...