ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2010

ನೆನೆದುನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ನೆನೆದು ನೆನೆದು
ಕಲ್ಲು ಕರಗಲೇ ಇಲ್ಲಾ ....


ಮನದಲ್ಲೇ 
ನಿನ್ನ ನೆನೆದು
ಕರಗಿ ಹೋದೆನಲ್ಲಾ ....ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06, 2010