ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2010

ಬೆಳಗುಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಲು
ಮಡದಿಯನ್ನು ತಂದನು....


ಅವಳ ಜೊತೆಗೀಗಾ
ಅವನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವನು
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು.....