ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 16, 2010

ಅಂದ - ಚೆಂದಪದ ಪುಂಜಗಳು
ಸಾಲಲಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಿಸಲು
ಅವಳ ಅಂದ ಚೆಂದ....


ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳ
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧ....

ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 01, 2010

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು
ಪಲ್ಸರಿನಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಕಿಗೋಗಲು

ಪದ್ದು ಹಿಡಿದಳು ಪಟ್ಟು.....


ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು


ತರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು....


ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಂದವಳಿಗೂ


ನನ್ನಾಕೆಗೂ ಸ್ನೇಹದ ನಂಟು....


ಅವಳ್ಕಣ್ಣ ತಪ್ಸಿದ್ದು


ನನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ಲಾಸು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು.....